Vi erbjuder rådgivning och hjälp med att genomföra projekt inom:

Produktutveckling
– produktvård, koncept, design

Process- och produktionsteknik
– nya processer, effektivisering, optimering

Produktsäkerhet
– mikrobiologisk säkerhet, kvalitetssystem, HACCP, BRC, spårbarhet, riskhantering kring allergener, GMO, etc.

Miljö
– ledningssystem, analyser och jämförelser, effektivisering