Bioconsult AB koordinerar två nationella nätverk inom livsmedelssektorn:

GMO-nätverk
http://bioconsult.se/gmonatverk.html

Nästa möte
Digitalt seminarium planeras. Återkommer med mer information inom kort.

Allerginätverk
http://allergikompetens.se/stora-natverket/

Nästa möte
26 oktober 2023 i Göteborg.

Detta nätverk har egen hemsida med aktuell information, protokoll mm.

Nätverk

Modern genteknik vid livsmedelsproduktion – GMO

Nätverket startade 1995 på dåvarande SIK, och har haft medlemmar från industri, handel, myndigheter och konsumentorganisationer. Frågor som tas upp handlar om kommunikation och information om hur lagstiftning, märkning, hantering, spårbarhet, analyser, tröskelvärden, import, med mera påverkar produktion av livsmedel. Nätverket följer hur situationen ser ut runt om i Europa och hur EU förhåller sig till övriga världen.

I nätverket har en plattform skapats för informationsutbyte, diskussion och ”spaning” efter kommande förändringar som till exempel EUs arbete med en eventuell ny lagstiftning. Nätverket har under åren gett sina medlemmar en unik möjlighet att ta del av information inom GMO-området och att på ett enkelt sätt kommunicera med kollegor och myndigheter om framtiden inom området.

Genom nya tekniker som CRISPR/CAS, miRNA och argonaut-proteiner och via ökad kännedom om icke-kodande DNA kan vi styra genuttrycket utan att införa hela främmande gener, vilket gör den rådande lagstiftningen inom EU obsolet. Vi behöver en ny öppenhet inför den moderna genetikens möjlighet att bidra till ökad hållbarhet och livsmedelssäkerhet.

Kontakta Bo Ekstrand för mer information.

Stora Vägen 49
523 61 GÄLLSTAD

0708-44 32 04

be@bioconsult.se 

Orgnr 556426-8869